Vores støttekontaktpersoner arbejder med at støtte børn og unge under 18 år, der har behov for socialpædagogisk støtte eller vejledning.

Det kan være at støtte i forhold til den unges fritidsliv, uddannelse, familieære– og personlige problemstillinger. Støttekontaktpersonen hjælper den unge med at skabe netværk og bygge bro til evt. etablerede fritidstilbud, arbejde, familien, venner og skole. 

Tilbuddet er med til at forebygge og afhjælpe unge i forhold til fx kriminalitet, misbrug, isolation, arbejdsløshed mv. 

De unge der visiteres har typisk problemer med skolefravær og faglige eller sociale udfordringer, begyndende misbrug af alkohol, hash og feststoffer. De har behov for hjælp til mange forskellige ting for at få deres liv til at hænge bedre sammen og komme på ret køl. De kan have konflikter med forældre, evt. skilsmisseforældre eller enlige forsørgere, de kan have venner, der lever på kanten af samfundet og nogle i grupperinger.

Del: