Familiebehandlingen er en særlig støtte til familier, børn og unge - og ydes i henhold til Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3. 

Der kan fx være udtrykt bekymring for dit barns trivsel og udvikling fra enten dig selv som forældre, daginstitution, skole eller andre, og en sagsbehandler er blevet inddraget.

Formålet er hjælpe og støtte jer, således at jeres barns trivsel og udvikling sikres.

 • Sådan kan et forløb se ud...

  Et familiebehandlingsforløb kan se ud på mange forskellige måder.

  Familiearbejdet tager afsæt i dét, som I som forældre i samarbejde med jeres sagsbehandler har formuleret og beskrevet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse.

  Et forløb starter normalt med et opstartsmøde, hvor den ene eller begge forældre, evt. børnene eller andre vigtige personer samt sagsbehandleren er til stede, og hvor der tales om, hvilke ønsker og behov, der er for forandringer i jeres familie.

  Vi målretter et hver forløb ud fra de udfordringer, I har og de mål, der er beskrevet i jeres handleplan.

  Familiebehandlingen kan foregå i forskellige sammenhænge og bestå af fx:

  • Samtaler med hele familien eller dele af familien
  • Individuelle samtaler
  • Udviklingsorienterede familieaktiviteter
  • Netværksmøder
  • Familieøvelser med videofeedback
 • Opstartsmøde

  På opstartsmødet aftaler vi, hvor ofte det giver mening at mødes.

  Typisk vil aktiviteterne være lidt hyppigere i starten af et forløb og der vil være lidt længere intervaller mellem møderne senere, således at I selv får mulighed for at øve og indarbejde de nye måder at være familie på.

  Vi taler også med jer om, hvem det er relevant at invitere med til samtalerne fra gang til gang.

  I nogle forløb kan det være godt at invitere en pædagog eller skolelærer, en veninde, bedsteforældre eller andre relevante personer med til en eller flere samtaler.

 • Sådan afsluttes forløbet

  Børne- og familiekonsulenten fra Familiehuset laver en afsluttende statusrapport om forløbet - som sendes til jer og og den henvisende sagsbehandler.

  I statusrapporten beskrives forløbet, samarbejdet med familien og de overordnede temaer, der har været arbejdet med.

  I tilbydes altid at gennemlæse statusrapporten.

Kontakt

Furesø Familiehus

Stavnsholtvej 168
3520 Farum
Tlf.: 7235 7900

Del: