Så kan et PMTO-forløb måske være en hjælp til at finde nye måder at være sammen med jeres barn på.

Som forældre er I børnenes vigtigste lærermestre og ved at arbejde med konkrete redskaber - kan I medvirke til at skabe bedre stemning i jeres familie. I forældregruppen arbejder vi bl.a. med:

 • Konkrete redskaber, som gode beskeder, ros og opmuntring
 • At sætte grænser på en ordentlig måde
 • At regulere egne følelser som voksen i pressede situationer
  med barnet
 • At skabe rammer for positivt samvær med barnet i og uden
  for hjemme

Gruppen mødes i alt 12 gange á 2 timer pr. gang. Undervejs i forløbet vil I arbejde med og øve de nye redskaber hjemme - ligesom en af gruppelederne ringer en gang om
ugen mellem gruppemøderne for at guide undervejs. For at få det fulde udbytte af forløbet, er det vigtigt at deltage i alle møder.

Målet er, at I efter forløbet oplever, at:

 • Det negative samspil mellem jer og jeres barn er blevet ændret til positivt
 • samspil
 • Kommunikationen i jeres familie er blevet mere positiv og tydelig
 • I er bedre rustet til at give jeres barn støtte og opmuntring og at gennemføre
  milde konsekvenser, når barnet bryder reglerne.
Værktøj PMTO

Læs mere om PMTO

Du kan læse mere om PMTO og få gode råd om tydelige beskeder, grænsesætning og problemløsning PMTO Danmark...

PMTO

Er PMTO noget for os?

PMTO er velegnet til familier, som har et barn med udadrettet problemadfærd, hvor barnet/den unge gennem længere tid har været tiltagende eller særlig…

Kontakt

Furesø Familiehus

Stavnsholtvej 168
3520 Farum
Tlf.: 7235 7900

Del: