Personale

 • I Furesø Familiehus er vi tværfagligt sammensat af lærere, psykologer, pædagoger og specialkonsulenter.
 • Alle har relevante efteruddannelser og stor erfaring med familiebehandling og rådgivning af børn, unge og familier. 

Brugerevaluering FIT (Feedback Informed Treatment)

 • Vi evaluerer løbende effekten af vores indsatser og målretter vores metoder gennem systematisk feedback fra de børn og familier, vi hjælper.  
 • Hvis du er i et forløb hos os - vil du derfor blive præsenteret for vores evalueringsredskab - kaldet FIT (Feedback Informed Treatment).  
 • FIT er med til at sikre, at vores hjælp har den ønskede effekt hos dig, dine børn og familie. 
 • Hvad er FIT?
  • FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet særligt til professionelle behandlere. 
  • FIT kan anvendes på alle behandlingsforløb og formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effekten af behandlingen.
  • Oftest vil man kunne forvente en positiv ændring hos barnet og i familien indenfor de første 3 måneder.
 • Hvordan bruger vi FIT?
  • FIT-systemet sikrer, at vi løbende får feedback på, hvordan jeres barn trives.
  • I vil derfor hver gang vi mødes, blive bedt om at udfylde et skema om jeres barns trivsel. Vi vil derudover også med jævne mellemrum bede andre personer i jeres barns liv (skole, daginstitution etc.) udfylde samme skema.
  • Skemaerne bliver samlet på en Ipad, og vi vil sammen følge jeres barns udvikling på en kurve.
  • Hvis jeres barns FIT-kurve ikke udvikler sig positivt, vil vi sammen med jer justere behandlingsplanen. Vi vil evt. ændre på de metoder, vi arbejder med, omfanget af møder, eller involvere nogle andre dele af familien/netværket i behandlingen.
  • Som en del af FIT systemet vil vi desuden løbende bede jer om feedback på, hvordan I oplever vores samarbejde, og vi bestræber os på at skræddersy hjælpen så præcist som muligt.
Familiehuset, set fra haven

Her bor vi :)

Vi holder til i hovedhuset ved Ellegården, Stavnsholtvej 167 i Farum. Enkelte kurser afholdes på Ellegården.

FIT

Brugerevaluering (FIT)

Hvis du er i et forløb hos os - vil du blive præsenteret for vores evalueringsredskab - kaldet FIT (Feedback Informed Treatment).

Lovgrundlag

Tegning Tilbud Familiehuset

Kontakt

Furesø Familiehus

Stavnsholtvej 168
3520 Farum
Tlf.: 7235 7900

Del: