Forældrekurset foregår over 7 gange af 2½ times varighed. Det er vigtigt for jeres udbytte og mulighed for at danne netværk, at I kommer hver gang.

På kurset får I konkrete værktøjer til at strukturere hverdagen. 

Vi taler om, hvilke pædagogiske redskaber, der kan støtte dit barns faglige, sociale og kommunikative læring. Piktogrammer, KAT-kassen, Sociale fortællinger og Tegneseriesamtaler er nogle af de metoder og redskaber, vi præsenterer på kurset.

 • Temaer på kurset

  Hvilke udfordringer oplever I i hverdagen?

  Vi drøfter hvilke udfordringer og problemskabende adfærd I oplever i hverdagen med jeres barn. Vi forsøger, kurset igennem, at tage udgangspunkt i jeres udfordringer, når vi gennemgår nedenstående temaer.  

  Social tænkning & træning

  • Alle mennesker vurderes ud fra de handlinger og den adfærd omgivelserne kan registrere. Disse vurderinger får indflydelse på hvilke intentioner omgivelserne tillægger barnet
  • ”Han vil altid bestemme i legen/samværet” eller ”Han kan ikke udsætte sine behov”, kunne være eksempler på sådanne vurderinger.
  • I dette tema, har vi fokus på at se bagved adfærden og få øje på, hvilke intentioner, der kunne ligge bag, samt på hvordan vi kan hjælpe barnet til at agere mere hensigtsmæssigt og socialt acceptabelt

  Konflikthåndtering og problemskabende adfærd

  • Konflikterne kan og skal ikke undgås, men nogle familier oplever mange og opslidende konflikter med deres børn. I kurset vil der blive arbejdet med konfliktforståelse, konflikt -og adfærdshåndtering. Dette i forsøget på at skabe større forståelse for barnets adfærd, og dermed mulighed for at iværksætte relevante strategier og støttesysteme

  Familiens identitet

  • Vi ved, at det kan være svært, at være en familie, hvor et af børnene har behov for en særlig indsats. Vi vil tale om, hvordan I sikrer, at også søskende uden diagnoser bliver hørt, set og forstået. Der vil være fokus på, hvordan I som familie kan sikre, at der bliver tid og overskud både til at jeres individuelle ønsker og behov, men også familiens samlede behov.
  • Der vil ligeledes være fokus på børnenes selvstændighed, selvindsigt og forståelse for eget handicap.

  Værktøjer til strukturering af hverdagen

  • Mange af børn har brug for en forudsigelig hverdag. Vi taler om hvilke pædagogiske redskaber, der kan være understøttende for børnene eller de unges faglige, sociale og kommunikative læring. Piktogrammer, KAT-kassen, Sociale fortællinger og Tegneseriesamtaler er nogle af de metoder/redskaber, der vil blive præsenteret som forslag til støttesystemer.

  Det fremtidige perspektiv

  • Vi får besøg af vejlederen fra UU Sjælsø, der vil fortælle lidt om, hvordan tiden efter skolen kan forme sig. Denne lille introduktion giver et godt billede på, at mulighederne efter folkeskolen er mangfoldige.
  • Vi får også besøg af en ung kvinde, der har en diagnose indenfor Autisme Spekteret og i tillæg en ADD diagnose.
 • Kursets form og undervisere

  Kursets form
  Undervisningen veksler mellem oplæg og gruppedrøftelser. For at optimere udbyttet af kurset, anbefaler vi, at I arbejder med redskaberne mellem kursusdagene.

  Der kan efter behov arrangeres:

  • Temaeftermiddag for familiernes netværk
  • Temaeftermiddag for søskende

  Underviserne
  Underviserne er konsulenter fra Furesø Familiehus med en specialpædagogisk baggrund, der alle har lang erfaring og efteruddannelse i arbejdet med børn med behov for en særlig indsats i daginstitutioner, skoler og i hjemmene.

 • Henvisning

  For henvisning kontakt din dagtildbus- og skolesocialrådgiver 

Tegnede Ansigter

Forældre der har tidligere har deltaget på kurset:

”Jeg føler mig meget bedre rustet til at klare hverdagen”

Tegning

Forældre der tidligere har deltaget..

"Nu forstår vi bedre, hvorfor han bliver så vred"

Logo ADHD-foreningen

Vil du vide mere om ADHD?

Du kan læse om om ADHD på ADHD-foreningens hjemmeside..

Kontakt

Familierådgivningen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: