Topbillede med græs gif

PMTO gruppe

PMTO- forældregruppe for forældre til børn i alderen 9-13 år med udad reagerende adfærd
  • Oplever I som forældre, at jeres barn kan være grænsesøgende, viser negativ adfærd eller vrede
  • Er stemningen i jeres familie ofte negativ med mange konflikter?
  • Og har I brug for nye redskaber til at komme videre

Så kan PMTO-forældregruppen måske være en håndsstrækning til at finde nye måder at være sammen med jeres barn på.

 Som forældre er I børnenes vigtigste lærermestre og ved at arbejde med konkrete forældreredskaber - kan I medvirke til at skabe bedre stemning i jeres familie. I forældregruppen arbejder vi bl.a. med:

Gruppen mødes i alt 14 gange á 2 timer pr. gang. Undervejs i forløbet vil I arbejde med og øve de nye redskaber hjemme - ligesom en af gruppelederne ringer en gang om ugen mellem gruppemøderne for at støtte op om de hjemmeopgaver, I får. For at få det fulde udbytte af forløbet, er det vigtigt at deltage i alle møder.

Målet er, at I efter forløbet oplever, at:

  • Det negative samspil mellem jer og jeres barn er blevet ændret til positivt samspil
  • Kommunikationen i jeres familie er blevet mere positiv og tydelig
  • I er bedre rustet til at give jeres barn støtte og opmuntring og at gennemføre milde konsekvenser, når barnet bryder reglerne.

Vil du vide mere?

Kontakt en af PMTO-gruppelederne: Mette Lindebjerg 7161 4148, Andrea Helsted Sørensen 7216 5239 eller Jytte Christiansen 7216 4247.


Sidst opdateret 25. oktober 2018

» Kontakt

Furesø Familiehus

For at få hjælp hos os kræver det, at du får en henvisning fra en skolesocialrådgiver eller socialrådgiver fra afdelingen Myndighed for børn, unge og voksne.

Dog kræver NADA-behandling ikke henvisning.

Furesø Familiehus
Stavnsholtvej 168
3520 Farum

Find os på Krak


Tlf.: 7235 7900

Åbningstider:

Mandag- fredag 9-14