Topbillede med græs gif

Familiebehandling

Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier i Furesø Kommune.
Tilbuddet er en visiteret foranstaltning - dvs. I skal henvises af en sagsbehandler fra Familierådgivningen i Furesø Kommune.

I et familiebehandlingsforløb kan du og din familie: 

  • samarbejde omkring jeres indbyrdes relationer og derved få hverdagen til at glide lettere.
  • få hjælp til at løse op for konflikter eller en fastlåst situation i familien og dermed få nye handlemuligheder.
  • få mulighed for at opdage nye ressourcer hos jer selv og hinanden.

Målet er...

... at du og din familie opnår en klarere forståelse af jeres vanskeligheder og dermed finder nye måder at være sammen på.

Udgangspunktet er..

De ønsker om ændringer, som I og jeres socialrådgiver fremlægger ved samarbejdets begyndelse. Vi tager således udgangspunkt i:

  • Dét du og din familie kommer med
  • Dét, der sker med dig og din familie undervejs 
  • Dét du og din familie beslutter at bringe med ud af forløbet

Familiebehandlingen ydes i henhold til Lov om Social Service §52. Og formålet er at yde hjælp og støtte, så barnets trivsel og udvikling sikres.


  


Sidst opdateret 05. juli 2016

» Kontakt

Furesø Familiehus

For at få hjælp hos os kræver det, at du får en henvisning fra en skolesocialrådgiver eller socialrådgiver fra afdelingen Myndighed for børn, unge og voksne.

Dog kræver NADA-behandling ikke henvisning.

Furesø Familiehus
Stavnsholtvej 168
3520 Farum

Find os på Krak


Tlf.: 7235 7900

Åbningstider:

Mandag- fredag 9-14