Topbillede med græs gif

PMTO - et forældrekursus

Oplever I, at jeres barn er grænsesøgende, udviser negativ adfærd eller vrede i det daglige? Har I mange konflikter ? Og har I brug for nye redskaber til at komme videre? Så er PMTO (Parent Management Training Oregon) måske noget for jer?

PMTO - for forældre med børn i alderen 4 -13 år, der reagerer aggressivt udadtil  og hvor der er brug for et mere positivt samspil mellem barn og forældre.

Målet er, at I gennem samtaler og træning kommer ud af de negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Som forældre er I barnets vigtigste læremestre og gennem et PMTO-forløb får I konkrete redskaber, der kan ruste jer til at give jeres barn støtte og opmuntring og til at gennemføre milde konsekvenser, når fx barnet bryder regler.

I et PMTO-forløb arbejder I bl.a. med:

  • Gode og tydelige beskeder til barnet – første skridt til et godt samarbejde med barnet
  • Ros og opmuntring – opmærksomhed på positiv opførsel
  • Grænsesætning/milde negative konsekvenser – at lære barnet at acceptere grænser fra voksne
  • Balance mellem opmuntring og grænsesætning – opmuntring skal fylde mest i hverdagen
  • Regulering og kontrol af følelser hos forældrene i samspillet med barnet 
  • Tilsyn og opfølgning – at følge med i barnets liv uden for hjemmet 
  • Positiv involvering – at skabe rammer for positivt samvær 
  • Problemløsning – at kunne løse de problemer, der dukker op undervejs i et familieliv 
  • Kommunikation med barnet – at lytte og forstå dit barn. 

PMTO-gruppe

Vi tilbyder også PMTO-gruppe - for forældre til børn i alderen 9 -13 år. Se mere her

Vil du vide mere...

For at blive henvist til et PMTO-forløb, skal du kontakte Familierådgivningen i Center for Børn og Familie. Du kan også læse mere om PMTO i Danmark på Socialstyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 25. oktober 2018

» Kontakt

Familierådgivningen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post