Topbillede med græs gif

Cool Kids - gruppeforløb for børn med angst eller svære bekymringer

Har dit barn angst eller svære bekymringer? Så vil et Cool Kids gruppeforløb måske være noget for jer?


Cool Kids er et struktureret program for børn, der lider af angst eller har svære bekymringer.
Forløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og målet er at lære børn og forældre, dels at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd, dels at blive i stand til at håndtere angsten eller bekymringerne.

Hvem kan deltage?

Cool Kids er for børn i alderen 7-17 år, der lider af angst eller har svære bekymringer. Forældrene fortæller typisk, at børnene er meget bekymrede og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, sove alene etc.

I gruppen kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 • generaliseret angst
 • separationsangst
 • social angst
 • panikangst
 • angstudløst tvangsadfærd
 • enkelt fobier (barnet skal ikke have en diagnose for at deltage)

I Cool Kids Gruppen...


... møder børn jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder, og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer. Børn og forældre undervises i aldersopdelte grupper, og det er vigtigt, at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som barnet, for at kunne støtte og coache barnet derhjemme.

 

Børn og forældre undervises i:

 • Sammenhæng mellem tanker og følelser
 • Om at måle og registrere svære følelser
 • Katastrofetanker og realistisk tænkning
 • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Gruppeforløbets varighed

I grupperne deltager ca. 6 børn og deres forældre 10 gange af 2 timers varighed. De første 5 gange, hvor grundlæggende metoder og strategier introduceres, mødes gruppen en gang om ugen herefter er der ca.14 dage mellem hver gang. I grupperne veksler vi mellem undervisning og konkrete øvelser og opgaver i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe.

Hvordan bliver I henvist til Cool Kids Gruppen?

Hvis du tænker, at et Cool Kids forløb vil kunne hjælp dig og dit barn, skal du kontakte dit barns sundhedsplejerske, institution, skole eller PPR-psykolog, som kan hjælpe dig med videre kontakt til jeres dagtilbud- og skolesocialrådgiver. Efter henvisningen inviteres I til en forsamtale med de børne- og familiekonsulenter, der er ansvarlige for grupperne. Efter forsamtalen tager vi stilling til, hvorvidt Cool Kids Gruppen er det rigtige tilbud for jer - samt hvilken gruppe barnet vil få mest ud af at deltage i.


Hvor kommer Cool Kids behandlingsprogrammet fra?

Cool Kids er et videnskabeligt baseret behandlingsprogram, der er udviklet på Macquari University i Australien. På engelsk hedder programmet: Cool Kids Anxiety Program*. Se: http://centreforemotionalhealth.com.au/pages/cool-kids-program.aspx (engelsk) Angstklinikken for børn og unge ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har oversat Cool Kids manualen/materialet til dansk. Se mere på Angstklinikkens hjemmeside: http://www.psy.au.dk/angstklinik/Du kan også løse mere om programmet på 
Sidst opdateret 04. juni 2019

» Kontakt

Furesø Familiehus

For at få hjælp hos os kræver det, at du får en henvisning fra en skolesocialrådgiver eller socialrådgiver fra afdelingen Myndighed for børn, unge og voksne.

Dog kræver NADA-behandling ikke henvisning.

Furesø Familiehus
Stavnsholtvej 168
3520 Farum

Find os på Krak


Tlf.: 7235 7900

Åbningstider:

Mandag- fredag 9-14

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.